مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهریز باباحسین


معنی کهریز باباحسین

کهریز باباحسین . [ ک َ ح ُ س ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهربان است که در بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان واقع است و 485 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز باباحسین- ترجمه کهریز باباحسین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهریز باباحسین اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهریز باباحسین


ترجمه کهریز باباحسین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهریز باباحسینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهریز

کهریز. [ ک َ ] (اِخ ) دهی ازدهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان است و 180 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز

کهریز. [ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان کاکاوند است که در بخش دلفان شهرستان خرم آباد واقع است و 126 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان قزل گچیلو است که در بخش ماه نشان شهرستان زنجان واقع است و 452 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی کهریزک بختیاری

کهریزک بختیاری . [ ک َ زَ ب َ ] (اِخ ) دهی از دهستان بهنام وسط است که در بخش ورامین شهرستان تهران واقع است و 245 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کهریز بقازی

کهریز بقازی . [ ک َ ب ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان سردرود است که در بخش رزن شهرستان همدان واقع است و 505 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریز سلیم

کهریز سلیم . [ ک َ س َ ] (اِخ ) دهی ازدهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است و 580 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter