مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهریزک


معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از بخش شهریار است که در شهرستان تهران واقع است و 109 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کهریزک- ترجمه کهریزک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهریزک اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهریزک


ترجمه کهریزک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهریزکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهریزه

کهریزه . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان شهرویران است که در بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد واقع است و 277 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریزه محمودآقا

کهریزه محمودآقا. [ ک َ زِ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان آختاچی بوکان است که در بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع است و 121 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریزنو

کهریزنو. [ ک َ نُو ] (اِخ ) دهی از دهستان چالانچولان است که در شهرستان بروجرد واقع است و 173 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی کهریزک مایل کند...

کهریزک مایل کندی . [ ک َ زَ ی ِ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان قلعه دره سی است که در بخش حومه ٔ شهرستان ماکو واقع است و 104 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریزه ایوبی

کهریزه ایوبی . [ ک َ زِ اَی ْ یو ] (اِخ ) دهی از دهستان تورجان است که در بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع است و 394 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان غار است که در بخش ری شهرستان تهران واقع است و752 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). نام محلی کنار راه قم و طهران میان خیرآباد و عبداﷲآباد و یکی از ک

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter