مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهریزک


معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان افشاریه ٔ ساوجبلاغ است که در بخش کرج شهرستان قزوین واقع است و 135 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کهریزک- ترجمه کهریزک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهریزک اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهریزک


ترجمه کهریزک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهریزکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهریز حاجی خان م...

کهریز حاجی خان مراد. [ ک َ م ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان بیلوار است که در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع است و 180 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از بخش شهریار است که در شهرستان تهران واقع است و 109 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کهریزک

کهریزک . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان قزل گچیلو است که در بخش ماه نشان شهرستان زنجان واقع است و 452 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی کهریزه علی آقا

کهریزه علی آقا. [ ک َ زَ ع َ ] (اِخ ) دهی از دهستان آختاچی است که در بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد واقع است و 208 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهریزک بختیاری

کهریزک بختیاری . [ ک َ زَ ب َ ] (اِخ ) دهی از دهستان بهنام وسط است که در بخش ورامین شهرستان تهران واقع است و 245 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کهریزه

کهریزه . [ ک َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش سلدوز است که در شهرستان ارومیه واقع است و 118 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter