مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کهرم


معنی کهرم

کهرم . [ ک ُ رَ / ک َ رَ ] (اِخ ) نام مبارزی بوده تورانی که بر دست یکی از پهلوانان ایرانی در جنگ دوازده رخ کشته شد. (برهان ). نام مبارزی تورانی که در جنگ دوازده رخ کشته شد. (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). پهلوان تورانی . (از فهرست ولف ). صحیح «گهرم » است ، مخفف پهلوی گئوهرمیزد (معرب آن جوهرمز)، مرکب از: گو (پهلوان ) + هرمزد (سرور دانا که نام خداست )، جمعاً یعنی هرمزدیل . اما ولف در فهرست شاهنامه «1 - پهلوان تورانی ، 2 - شاهزاده ٔ تورانی پسر ارجاسب » را کهرم ضبط کرده است . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). یکی از سرداران لشکر افراسیاب . (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : سوی میسره کهرم تیغزن به قلب اندرون خسرو انجمن . فردوسی (از یادداشت ایضاً). چو اخواست با زنگه ٔ شاوران دگربرته با کهرم از یاوران . فردوسی . رجوع به مزدیسنا ص 348 و مجمل التواریخ ص 314 و ماده ٔ بعد شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کهرم اینجا را کلیک کنید

هم معنی کهرم


ترجمه کهرم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کهرممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کهرکور

کهرکور. [ ک َ هََ] (اِخ ) دهی از بخش قصرقند شهرستان چاه بهار است و 300 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی کهریز

کهریز. [ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان انزل است که در بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه واقع است و 1040 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کهرم

کهرم . [ ک ُ رَ / ک َ رَ ] (اِخ ) شاهزاده ٔ تورانی پسر ارجاسب . (فهرست ولف ) : برادر بد او را دو اهریمنان یکی کهرم و دیگر اندیرمان . فردوسی . رجوع به ماده ٔ قبل شود.

معنی کهریز

کهریز. [ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان کولیونداست که در بخش سلسله ٔ شهرستان خرم آباد واقع است و 240 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی کهربای

کهربای . [ ک َ رُ ] (اِ مرکب ) کهربا : ربودندش آن دیوساران ز جای چو کهبرگ را مهره ٔ کهربای . نظامی . بیجاده اشارت درِ تو رخساره چو کهربای کردم . خاقانی (دیوان چ سجادی ص 641).

معنی کهرور

کهرور. [ ک ُ ] (ع اِمص ) کهرورة. ترشروئی . اسم است . (منتهی الارب ). || (ص ) آنکه سرزنش کند و بانگ برزند مردم را. کهرورة مثل آن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). ترش روی و عبوس کننده وترشروئی که سرز

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<