مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کلوس


معنی کلوس

کلوس . [ ک َ ل َ ] (اِ) قسمی سبزی صحرایی بهاره ٔ خوردنی که در آشها کنند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

معنی کلوس- ترجمه کلوس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کلوس اینجا را کلیک کنید

هم معنی کلوس


ترجمه کلوس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کلوسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کلوزان

کلوزان . [ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان شاهرود است که در بخش شاهرود شهرستان هروآباد واقع است و 284 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کلور

کلور. [ ک ُ ] (اِخ ) مرکز دهستان شاهرود ازبخش شاهرود است که در شهرستان هروآباد واقع است و 3098 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کلوز

کلوز. [ ک ُ ] (اِ) غوزه ٔ پنبه را گویند که شکفته شده و پنبه ها از آن برآمده باشد. (برهان ) (آنندراج ). کلوزه جوزغه و غوزه ٔ پنبه ٔ شکفته شده . (ناظم الاطباء). کلوزه .جوزغه . (فرهنگ فارسی معین ). و رجو

معنی کلوک درق

کلوک درق . [ ک ُ دَ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهران روداست که در بخش بستان آباد شهرستان تبریز واقع است و 197 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کلورز

کلورز. [ ک َ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان رستم آباد است که در بخش رودبار شهرستان رشت واقع است و 792 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی کلوفن

کلوفن . [ ک ُ ل ُ ف َ ] (فرانسوی ،اِ) کلفن . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به کلفن شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: