مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کله نو


معنی کله نو

کله نو. [ ک َل ْ ل َ / ل ِ ن ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان آتش بیک است که در بخش سراسکند شهرستان تبریز واقع است و 174 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کله نو اینجا را کلیک کنید

هم معنی کله نو


ترجمه کله نو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کله نومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کلهر کردستان

کلهر کردستان . [ ک َ هَُ رِ ک ُ دِ ] (اِخ ) یکی از طوایف کرد است که تقریباً مرکب از 200 خانوار و مسکن ایشان رستمان و خُرخُره و سقز است . (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 62).

معنی کلهری

کلهری . [ ک َ / ک ِ هََ ] (اِ) نوعی از موش باشد بغایت درنده و آن را موش پرنده هم می گویند و در هندوستان بسیار است و آن خط خط می باشد مانند دانه ٔ سنجد. دم آن را قلم نقاشی کنند. و با کاف فارسی هم می گو

معنی کلهر

کلهر. [ ک َ هَُ ] (اِخ ) میرزا محمدرضا (1245 - 1310 هَ . ق .) از خوشنویسان و استادان خط نستعلیق و اصلاً از ایل کرد کلهر کرمانشاهان است . وی پس از گذراندن ایام جوانی نزد میرزامحمد خوانساری شاگرد آقامحم

معنی کلهسة

کلهسة. [ ک َ هَ َ س َ ] (ع مص ) ترسیدن از چیزی . (از منتهی الارب ). ترسیدن . (آنندراج ). کلهس الشی ٔ کلهسة؛ ترسید و خوفناک گردید از آن . (از اقرب الموارد). کلهسه ُ کلهسة؛ ترسید از او و فزع کرد. (ناظم

معنی کلهر

کلهر. [ ک َ هَُ ] (اِخ ) دهی از دهستان برواناست که در بخش ترکمان شهرستان میانه واقع است و 635 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کله ملاق

کله ملاق . [ ک َل ْ ل َ / ل ِ م ُ ] (اِ مرکب ) همان کله معلق است . (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمالزاده ). رجوع به کله معلق شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: