مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کله سر


معنی کله سر

کله سر. [ ک ُ ل ِ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان زنجانرود است که در بخش مرکزی شهرستان زنجان واقع است و 270 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کله سر اینجا را کلیک کنید

هم معنی کله سر


ترجمه کله سر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کله سرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کله سر

کله سر. [ ک َل ْ ل ِ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان درجزین است که در بخش رزن شهرستان همدان واقع است و 415 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی کله سر

کله سر. [ ک َ ل ِ س َ ] (اِخ ) دهی از بخش نمین است که در شهرستان اردبیل واقع است و 680 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی کله شقی کردن

کله شقی کردن . [ ک َل ْ ل َ / ل ِ ش َق ْ قی ک َ دَ ] (مص مرکب ) مقاومت کردن بی ادبانه نسبت به بزرگتر و قوی تر از خود. خیره سری و ستیزه کاری واستبداد برأی داشتن با جهل و نادانی . (یادداشت به خط مرحوم

معنی کله سر

کله سر. [ ] (اِخ ) دهی از دهستان خرقان است که در بخش آوج شهرستان ساوه واقع است و 128 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کله شخی

کله شخی . [ ک َل ْ ل َ / ل ِ ش َ ] (حامص مرکب ) در تداول عامه ، کله شقی . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به کله شقی شود.

معنی کله سران

کله سران . [ ک ُ ل ِ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان طارم بالاست که در بخش سیردان شهرستان زنجان واقع است و 175 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: