مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کشوی مغزی


معنی کشوی مغزی

کشوی مغزی . [ ک َ / ک ِ ش َ / شُو ی ِ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کشویی است که در درون بازوی در کار گذارند، استوار و بسته نگه داشتن لنگه در را. (یادداشت مؤلف ).

معنی کشوی مغزی- ترجمه کشوی مغزی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کشوی مغزی اینجا را کلیک کنید

هم معنی کشوی مغزی


ترجمه کشوی مغزی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کشوی مغزیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کشیب

کشیب . [ ک َ ] (اِخ ) نام کوهی است . (منتهی الارب ). رجوع به معجم البلدان یاقوت شود.

معنی کشوک پائین

کشوک پائین . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند. واقع در 50 هزارگزی جنوب خاوری خوسف و 40 هزارگزی خاور مالرو عمومی به قیس آباد با 104تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالر

معنی کشی

کشی . [ ک ُ شا ] (ع اِ) ج ِ کُشیُة. (منتهی الارب )

معنی کشی کردن

کشی کردن . [ ک َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) غَنج . شَمر. (تاج المصادر بیهقی ). ناز کردن در رفتار.

معنی کشوک بالا

کشوک بالا. [ ک َ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند واقع در 50 هزارگزی جنوب خاوری خوسف و چهل هزارگزی خاور راه مالروی عمومی قیس آباد 103تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو اس

معنی کشوک

کشوک . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از بخش قصرقند شهرستان چاه بهار، واقع درنه هزارگزی جنوب باختری قصر قند و کنار راه فرعی نیک شهر به قصر قند با 102تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن فرعی می باشد. (از فرهنگ جغ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: