مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کشورگشای


معنی کشورگشای

کشورگشای . [ ک ِش ْ وَ گ ُ ] (نف مرکب ) فاتح . مملکت گیر. کشورگیر. فاتح کشور. کشورگشا : بچپ برش گرشاسب کشورگشای دوفرزند پرمایه پیشش بپای . فردوسی . روز هیجاها بود کشورگشای روز مجلسها بود کشوردهی . منوچهری . میر کشورگشای رکن الدین که درش دیو را شهاب کند. خاقانی (دیوان چ سجادی ص 852). که ملک جهان را ز فرهنگ و رای شد از قاف تا قاف کشورگشای . نظامی . چنین چند نوباوه ٔ عقل و رای پدید آمد از شاه کشورگشای . نظامی . تویی آن جهانگیر کشورگشای . نظامی . دو تن پرور ای شاه کشورگشای یکی اهل رزم و دگر اهل رای . سعدی (بوستان ). امیر عدوبند کشورگشای جوابش بگفت از سر علم و رای . سعدی (بوستان ). نه کشورگشایم نه فرماندهم یکی از گدایان این درگهم . سعدی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کشورگشای اینجا را کلیک کنید

هم معنی کشورگشای

کشورگشایی: جهانگشایی، کشورگیری
جهانگشایی: جهانگیری، ظفر، غلبه، فتح، کشورگشایی و جهانداری


ترجمه کشورگشای


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کشورگشایمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کشورنواز

کشورنواز. [ ک ِش ْ وَ ن َ ] (نف مرکب ) نوازنده ٔ مردم کشور. کنایه از عادل . کنایه از رعیت پرور : فرستاد کس شاه کشورنواز به یک جایشان آشتی داد باز. اسدی .

معنی کشورگیری

کشورگیری . [ ک ِش ْ وَ ] (حامص مرکب ) مملکت گیری . کشورستانی . مملکت ستانی . ملک گیری : گر تو لشکرشکنی داری و کشورگیری پادشاه از چه دهدگنج به لشکر از خیر. سوزنی . کار لشکرشکنی دارد و کشورگیری در

معنی کشوک

کشوک . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هیدوج بخش سوران شهرستان سراوان واقع در 23 هزارگزی جنوب خاوری سوران و 2 هزارگزی خاور راه مالرو سوران به ایرافشان . آب آن از چشمه و راه آن مالرو می باشد. (از فرهن

معنی کشورزی

کشورزی .[ ک ِش ْ وَ ] (حامص مرکب ) زرع . کشاورزی . || (ص نسبی ) کشاورز. ج ، کشورزیان . (یادداشت مؤلف ).

معنی کشورزیان

کشورزیان . [ ک ِش ْ وَ ] (اِ مرکب ) بزرگان باشد. مردمان اصیل و نجیب . (ناظم الاطباء). || کشاورزان . زارعان . (یادداشت مؤلف ) : بکشت ار برد رنج کشورزیان چنان کن که ناید به کشور زیان . اسدی .

معنی کشوک بالا

کشوک بالا. [ ک َ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند واقع در 50 هزارگزی جنوب خاوری خوسف و چهل هزارگزی خاور راه مالروی عمومی قیس آباد 103تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو اس

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: