مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کشورگشایی


معنی کشورگشایی

کشورگشایی . [ ک ِش ْ وَ گ ُ ] (حامص مرکب ) فتح . کشورگیری . غلبه برمملکت دیگری . (ناظم الاطباء) : سریرش باد در کشورگشایی وثیقت نامه ٔ کشورخدایی . نظامی . نخستین در از پادشایی زنم دم از کار کشورگشایی زنم . نظامی . ز شمشیر پولاد چون شیر مست به کشورگشایی کلیدی به دست . نظامی .

معنی کشورگشایی- ترجمه کشورگشایی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کشورگشایی اینجا را کلیک کنید

هم معنی کشورگشایی

کشورگشایی: جهانگشایی، کشورگیری
جهانگشایی: جهانگیری، ظفر، غلبه، فتح، کشورگشایی و جهانداری


ترجمه کشورگشایی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کشورگشاییمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کشورگشای

کشورگشای . [ ک ِش ْ وَ گ ُ ] (نف مرکب ) فاتح . مملکت گیر. کشورگیر. فاتح کشور. کشورگشا : بچپ برش گرشاسب کشورگشای دوفرزند پرمایه پیشش بپای . فردوسی . روز هیجاها بود کشورگشای روز مجلسها بود کشوردهی

معنی کشوفتن

کشوفتن . [ ک ُت َ ] (مص ) کشفتن . گشودن . گشادن . || شکافتن . چاک دادن . کشفتن . || ترکیدن . بازشدن . کفتن . || پراگنده کردن . افشاندن . || گداختن . || حل کردن . || پژمردن . || افشردن . || خشک کردن .

معنی کشوف

کشوف . [ ک َ ] (ع ص )ماده شتری که در هرسال باردار شود. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). ناقه ٔ بر آبستن گشنی کرده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی کشوک

کشوک . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از بخش قصرقند شهرستان چاه بهار، واقع درنه هزارگزی جنوب باختری قصر قند و کنار راه فرعی نیک شهر به قصر قند با 102تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن فرعی می باشد. (از فرهنگ جغ

معنی کشورستان

کشورستان . [ ک ِش ْ وَ س ِ ] (نف مرکب ) ستاننده ٔ کشور. گیرنده ٔ کشور. فاتح . مملکت گیر : میر ابواحمد محمد خسرو لشکرشکن میر ابواحمد محمد خسرو کشورستان . فرخی . خداوند ما شاه کشورستان که نامی بدو

معنی کشوک

کشوک . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هیدوج بخش سوران شهرستان سراوان واقع در 23 هزارگزی جنوب خاوری سوران و 2 هزارگزی خاور راه مالرو سوران به ایرافشان . آب آن از چشمه و راه آن مالرو می باشد. (از فرهن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter