مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کشورستان


معنی کشورستان

کشورستان . [ ک ِش ْ وَ س ِ ] (نف مرکب ) ستاننده ٔ کشور. گیرنده ٔ کشور. فاتح . مملکت گیر : میر ابواحمد محمد خسرو لشکرشکن میر ابواحمد محمد خسرو کشورستان . فرخی . خداوند ما شاه کشورستان که نامی بدو گشت زاولستان . فرخی . شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن سایه ٔ یزدان شه کشورده کشورستان . عنصری . همان سال ضحاک کشورستان ز بابل بیامد به زاولستان . اسدی . همه ساله آباد زابلستان کزو خاست یل چون تو کشورستان . اسدی . دریغا تهی از تو زابلستان دریغا جهان بی تو کشورستان . اسدی . مهدی صفت شهنشه امت پناه داور جانبخش چون ملکشه کشورستان چو سنجر. خاقانی . آن چنان تخمی چنین کشورستانی داد بر بر چنین آید ز تخمی کآنچنان افشانده اند. خاقانی .

معنی کشورستان- ترجمه کشورستان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کشورستان اینجا را کلیک کنید

هم معنی کشورستان

کشورستان: جهانگیر، غالب، کشورگشا، مملکت‌گیر
کشورگشا: فاتح، قاهر، کشورستان
جهانگیر: عالمگیر، فاتح، کشورستان، همگانی و جهاندار


ترجمه کشورستان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کشورستانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کشورزیان

کشورزیان . [ ک ِش ْ وَ ] (اِ مرکب ) بزرگان باشد. مردمان اصیل و نجیب . (ناظم الاطباء). || کشاورزان . زارعان . (یادداشت مؤلف ) : بکشت ار برد رنج کشورزیان چنان کن که ناید به کشور زیان . اسدی .

معنی کشورخدیو

کشورخدیو. [ ک ِش ْ وَ خ َ وْ ] (اِ مرکب ) خدیو کشور. صاحب کشور. پادشاه کشور. سلطان کشوردار : یکی زشت را کرد کشورخدیو کش از کتف مار است و از چهر دیو. اسدی .

معنی کشورگشا

کشورگشا. [ ک ِش ْ وَ گ ُ ] (نف مرکب ) فاتح کشور. کشورگیر. مسخر کننده ٔ مملکت : عزم تو کشورگشا و خشم تو بدخواه سوز رمح تو پولادسنب و تیغ تو جوشن گذار. فرخی . خدایگان جهان باد و پادشاه زمین به عون ا

معنی کشورمدار

کشورمدار. [ ک ِش ْ وَ م َ ] (ص مرکب ) آنکه محور کار کشوری است . راتق و فاتق امور مملکت . حافظ و مدیر کشور. همه کاره ٔ کشور.

معنی کشورزی

کشورزی .[ ک ِش ْ وَ ] (حامص مرکب ) زرع . کشاورزی . || (ص نسبی ) کشاورز. ج ، کشورزیان . (یادداشت مؤلف ).

معنی کشوک

کشوک . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از بخش قصرقند شهرستان چاه بهار، واقع درنه هزارگزی جنوب باختری قصر قند و کنار راه فرعی نیک شهر به قصر قند با 102تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن فرعی می باشد. (از فرهنگ جغ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: