مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کتن


معنی کتن

کتن . [ ک َ ت ِ / ک ِ ] (ع اِ) کاسه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). قدح . (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).

معنی کتن- ترجمه کتن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی کتن


ترجمه کتن

پلانکتن: plankton
یکتنه: alone


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کتن


مزدحم مى‏گردیم در وقت تنگ *** این نصیحت مى‏کنم نه از خشم و جنگ‏
احمدا نزد خدا این یک ضریر *** بهتر از صد قیصر است و صد وزیر
یاد الناس معادن هین بیار *** معدنى باشد فزون از صد هزار
معدن لعل و عقیق مکتنس *** بهتر است از صد هزاران کان مس‏
احمدا اینجا ندارد مال سود *** سینه باید پر ز عشق و درد و دود
اعمى روشن دل آمد در مبند *** پند او را ده که حق اوست پند
گر دو سه ابله ترا منکر شدند *** تلخ کى گردى چو هستى کان قند
گر دو سه ابله ترا تهمت نهند *** حق براى تو گواهى مى‏دهد
گفت از اقرار عالم فارغم *** آن که حق باشد گواه او را چه غم‏
گر خفاشى را ز خورشیدى خورى است *** آن دلیل آمد که آن خورشید نیست‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کته

کته . [ ک َ ت َ / ت ِ ] (اِ) پلوئی که آبکش نکنند. برنج پخته ٔ نرم که آب آن را با آبکش نگرفته باشند. خشکه پلاو. (یادداشت مؤلف ). برنجی که بدون روغن پزند. (فرهنگ فارسی معین ). - کته ٔ رشتی ؛ برنجی ا

معنی کته

کته . [ ک َ ت ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بخش خفر شهرستان جهرم . جلگه ای و گرمسیر. سکنه 310 تن . آب از قنات و رودخانه ٔ قره آغاج .محصول آنجا غلات ، برنج ، خرما و بادام . شغل اهالی زراعت و باغداری است

معنی کتن

کتن . [ ک َ ت َ ] (ع اِ) ریم و چرک . || خاک بن خرمابن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || (اِمص ) دودگرفتگی خانه . (منتهی الارب ) (آنندراج ). || سیاهی گرفتن لب . یقال : کتنت محافل ال

معنی کته رودبار

کته رودبار. [ ک َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهار دانگه بخش هزارجریب مازندران . (سفرنامه ٔ مازندران رابینو ص 123 و ترجمه ٔ آن ص 166).

معنی کتن

کتن . [ ک َ ت ِ ] (ع ص ) ریمناک . چرکین . ریمگین . - سقاء کتن ؛ مشک چرکین و ریمناک . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

معنی کتمان کردن

کتمان کردن . [ ک ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) پنهان کردن . نهان داشتن . (فرهنگ فارسی معین ). پوشیدن . نهان کردن . کتم کردن : آنگه باشد که ایشان آرزو کنند که با زمین هموار شدندی و این کتمان نکردندی . (کشف الا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: