مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کتانی


معنی کتانی

کتانی .[ ] (اِ) نوعی از زردآلو. (آنندراج ) : از رنگ طلایی کتانی پیراهن مه کند کتانی . محسن تأثیر (از آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کتانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی کتانی

خیش : 1 بشکار، شخم و درو 2 گاوآهن 3 پارچه‌کتانی، کیش
برد : 1 سود، نفع 2 تیررس 3 پیروزی، ظفر و باخت 4 پارچه کتانی


ترجمه کتانی

کفش کتانی: tennis shoe
قیطان کتانی: inkle
نوار کتانی: inkle
کتانی رنگ: flaxen
کتانی: linen


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کتانیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کتب

کتب . [ ک َ ] (ع مص ) نبشتن . (تاج المصادر بیهقی ). نوشتن . (آنندراج ). کتاب . کتابة. نبشتن چیزی را. یقال : کتبت بالقلم . (از منتهی الارب ). - کتب کتاب ؛ تصویر کردن لفظ در آن به حروف هجاء مثل خط آن .

معنی کتایب

کتایب . [ ک َ ی ِ ] (ع اِ) کتائب . ج ِ کتیبه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).لشکرها : و مردم شهر اندر حالت اختلاط کتایب و اختراط قواضب و تمکین یافتن نیزه ها در سینه ها...با ایشان مقاومت نتوانند کرد. (

معنی کتان

کتان . [ ک َت ْ تا / ک َ ] (ع اِ) نباتی است بقدر ذرعی ، ساق و برگش باریک و گلش لاجوردی است و پوست وی را همچون پنبه ریسند و جامه اش معتدل است در گرمی و سردی و خشکی و به اندام نچسبد و رافع حرارت و باع

معنی کتانی

کتانی . [ ک َ ] (اِخ ) ابومحمد عبداﷲبن سلمون کتانی . رجوع به معجم المطبوعات شود.

معنی کتانی

کتانی . [ ک َت ْ تا ] (اِخ ) ابوبکر محمدبن علی بن جعفر الکتانی یکی از مشایخ صوفیه است . مسکن او به مکه بود وفاتش در این شهر در322 هَ . ق . به زمان قاهر خلیفه اتفاق افتاد. رجوع به تاریخ گزیده چ اروپا ص

معنی کتب

کتب . [ ک ُ ] (ع اِ) کُتُب . ج ِ کتاب . کتابها. مجموعه های خطی و چاپی . (فرهنگ فارسی معین ) : این چنین بزم از همه شاهان کرا اندرخور است نامه ٔ شاهان بخوان و کتب پیشینان بیار. فرخی . ولیکن اوستادان

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: