مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کانی بید


معنی کانی بید

کانی بید. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان پشت آربابا بخش بانه ٔ شهرستان سقز واقعدر 20هزارگزی باختری بانه و سه هزارگزی زرینه و دارای 25 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کانی بید اینجا را کلیک کنید

هم معنی کانی بید


ترجمه کانی بید


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کانی بیدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کانی بند

کانی بند. [ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پشت آربابای بخش بانه ٔ شهرستان سقز. واقع در هشت هزارگزی جنوب بانه و سه هزارگزی کانی گویز. ناحیه ای است کوهستانی و سردسیر و دارای 100 تن سکنه . از چشمه مشروب

معنی کانی بند

کانی بند. [ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز. واقع در 37هزارگزی باختر سقز و سه هزارگزی جنوب باختری قهرمان . ناحیه ای است کوهستانی ، سردسیر و دارای 50 تن سکنه . از چشمه مشروب

معنی کانی حسین بیگ

کانی حسین بیگ . [ ح ُ س ِ ب ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ژاوه رود بخش زرآب شهرستان سنندج . واقع در 27هزارگزی جنوب خاوری زرآب و سه هزارگزی سرخه قوت . ناحیه ای است کوهستانی ، سردسیر و دارای 75 تن سکنه .

معنی کانی اسپان

کانی اسپان . [ اِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گورگ سردشت بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع در 28هزارگزی شمال خاوری سردشت و 2500 گزی خاور شوسه ٔ سردشت به مهاباد. ناحیه ای است کوهستانی ، معتدل ، سالم و از ر

معنی کانی تومار

کانی تومار. (اِخ ) دهی است از دهستان آختاچی بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد. واقع در 35هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 13 هزارگزی باختر شوسه ٔ بوکان به میاندوآب . ناحیه ای است کوهستانی معتدل و دارای 225 تن سکنه

معنی کانی تاله

کانی تاله . [ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حسین آباد بخش حومه ٔ شهرستان سنندج واقع در 38هزارگزی شمال باختری سنندج و 6هزارگزی خاک روزی . ناحیه ای است کوهستانی و سردسیر و دارای شصت تن سکنه . این ده مش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<