مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کانی بید


معنی کانی بید

کانی بید. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان پشت آربابا بخش بانه ٔ شهرستان سقز واقعدر 20هزارگزی باختری بانه و سه هزارگزی زرینه و دارای 25 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کانی بید اینجا را کلیک کنید

هم معنی کانی بید


ترجمه کانی بید


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کانی بیدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کانی پیزمکه

کانی پیزمکه . [ م ِ ک ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان دشت طال بخش بانه ٔ شهرستان سقز. واقع در 25هزارگزی شمال باختری بانه و چهارهزارگزی جنوب باختری شوسه ٔ بانه به سردشت . ناحیه ای است کوهستانی ، سردس

معنی کانی پاشا

کانی پاشا. (اِخ ) دهی است از دهستان ولدبیگی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان واقع در 14هزارگزی خاور نهر آب و یک هزارگزی شمال راه فرعی نهرآب بسنجابی . ناحیه ای است کوهستانی ، سردسیر، و دارای 150 تن سکنه از

معنی کانی جشنی

کانی جشنی . [ ج ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل تپه فیض اﷲبیگی بخش مرکزی شهرستان سقز. واقع در 8هزارگزی شمال خاوری سقز در کناررودخانه ٔ سقز. ناحیه ای است کوهستانی سردسیر و دارای 120 تن سکنه . از رودخان

معنی کانی چرمن

کانی چرمن . [ چ َ م َ ] (اِخ ) نام اصلی آن «خرخربالا» است . رجوع به نام مزبور شود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

معنی کانی چای

کانی چای . (اِخ ) دهی است از دهستان اوباتو بخش دیواندره شهرستان سنندج .واقع در 24هزارگزی شمال دیواندره و 8 هزارگزی شمال شوسه ٔ دیواندره به سقز. ناحیه ای است کوهستانی سردسیرو دارای 140 تن سکنه . از چشم

معنی کانی تومار

کانی تومار. (اِخ ) دهی است از دهستان آختاچی بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد. واقع در 35هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 13 هزارگزی باختر شوسه ٔ بوکان به میاندوآب . ناحیه ای است کوهستانی معتدل و دارای 225 تن سکنه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: