مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کالسکه ساز


معنی کالسکه ساز

کالسکه ساز. [ ل ِ ک َ / ک ِ ] (نف مرکب ) آنکه کالسکه میسازد. (ناظم الاطباء). سازنده ٔ کالسکه .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کالسکه ساز اینجا را کلیک کنید

هم معنی کالسکه ساز


ترجمه کالسکه ساز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کالسکه سازمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کالفی

کالفی . [ ل ِ ] (ص نسبی ) منسوب است به کالف که دژ استواری است در کنار جیحون . (از انساب سمعانی ). رجوع به کالف شود.

معنی کالف

کالف . [ ل ِ ] (اِخ ) قلعه ای است استوار به کنار جیحون . (منتهی الارب ). همانند شهری است و تا بلخ 18 فرسخ فاصله دارد و ادیب الکالفی منسوب بدانجاست .(از معجم البلدان ) : نامه ها نسخت کردند سوی امیرک بی

معنی کالریمتر

کالریمتر. [ ل ُ م ِ ] (فرانسوی ، اِ) گرماسنج . میزان الحراره . رجوع به گرماسنج در همین لغت نامه شود.

معنی کالکاس

کالکاس . (اِخ ) غیبگوی یونانی که با آگاممنون در محاصره ٔ شهر تروا همراه بود. وی دستور قربانی کردن ایفیژنی دختر آگاممنون را برای جلب حمایت خدایان صادر کرد. و بتوصیه ٔ او اسب چوبی معروف را ساختن

معنی کالسیدیک

کالسیدیک . (اِخ ) شبه جزیره ای است بین خلیج سالونیک و اورفانی . و معادن آن معروف است .

معنی کالفه

کالفه . [ ل ُ ف َ / ف ِ ] (ن مف ) بمعنی کالفته است که آشفته و شیدایی باشد. (برهان ) (جهانگیری ) (شعوری ج 2 ورق 258).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<