مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کالریمتر برتلو


معنی کالریمتر برتلو

کالریمتر برتلو. [ ل ُ م ِ رِ ب ِ ت ِ ل ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نام نوعی کالریمتر است متشکل از ظرفی برنجی با گنجایش دویست و پنجاه تا هزار سانتیمتر مکعب ، جدار داخلی و خارجی آن صیقلی شده است ، تا از عمل تشعشع حرارتی جلوگیری کند، این ظرف در روی پایه های عایق چوب پنبه ، داخل ظرف دیگری که جدار داخلی آن صیقلی شده قرار گرفته است و دور این ظرف را با نمد می پوشانند. در کالریمترهای دقیق تر چندین ظرف صیقلی در داخل هم قرار گرفته است . در داخل این دستگاه یک میزان الحراره و یک میله ٔ بهم زن وجود دارد. برای تفصیل بیشتر رجوع به ج 1 ترمودینامیک دکتر روشن چ 1337 از ص 43 تا ص 65 شود).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کالریمتر برتلو اینجا را کلیک کنید

هم معنی کالریمتر برتلو


ترجمه کالریمتر برتلو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کالریمتر برتلومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کالز

کالز. [ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) یکی از ترکیباتی است که در غشاء سلول وجود دارد و با سلولز و ترکیبات پکتیک همراه است و در نباتات پست بمقدار زیاد و در نباتات گلدار بمقدار کم دیده میشود. غشاء سلولی دانه ها

معنی کالدشت

کالدشت . [ دَ ] (اِخ ) دهی است جزء بخش حومه ٔ شهرستان دماوند واقع در 6هزارگزی جنوب دماوند و متصل به راه شوسه ٔ تهران به مازندران . محلی است کوهستانی و سردسیر و 150 تن سکنه دارد. آب آن از قنات و رودخان

معنی کالسیدیک

کالسیدیک . (اِخ ) شبه جزیره ای است بین خلیج سالونیک و اورفانی . و معادن آن معروف است .

معنی کالسکه خانه

کالسکه خانه . [ ل ِ ک َ / ک ِ ن َ/ ن ِ ] (اِ مرکب ) جائی که کالسکه را آنجا گذارند.

معنی کالفه

کالفه . [ ل ُ ف َ / ف ِ ] (ن مف ) بمعنی کالفته است که آشفته و شیدایی باشد. (برهان ) (جهانگیری ) (شعوری ج 2 ورق 258).

معنی کالسکه رو

کالسکه رو. [ ل ِ ک َ / ک ِ رَ / رُو ] (ص مرکب ) راه و جاده ای که قابل عبور برای کالسکه باشد.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: