مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کالدنی


معنی کالدنی
کالدنی . [ ل ِ دُ ] (اِخ ) نام قدیمی اکوس در شمال انگلستان . و سکنه ٔ آنجا غالباًبه کالدونین معروف اند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: