مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کاریزک کال


معنی کاریزک کال

کاریزک کال . [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان در بقاضی بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور جلگه و شورزار و گرمسیر و سکنه ٔ آن 473 تن است . قنات دارد. محصول آن غلات و تریاک و شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه بافی است . راه مالرو دارد. مزرعه ٔ گنج آباد جزء همین ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی کاریزک کال- ترجمه کاریزک کال برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کاریزک کال اینجا را کلیک کنید

هم معنی کاریزک کال


ترجمه کاریزک کال


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کاریزک کالمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کاریزنو

کاریزنو. [ ن ُ ] (اِخ )دهی از دهستان زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور، در 2هزارگزی باختر قدمگاه . جلگه و معتدل و سکنه ٔ آن 267 تن است . قنات دارد. محصول آن غلات و تریاک و شغل اهالی زراعت است . (از فر

معنی کاریزکنی کردن

کاریزکنی کردن . [ ک َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تقنیه . (تاج المصادر بیهقی ).

معنی کاریزگر

کاریزگر. [ گ َ ] (ص مرکب ) مقنی . کاریزکن .

معنی کاریزک

کاریزک . [ زَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان صالح آباد بخش جنت آباد شهرستان مشهد، واقع در 18هزارگزی جنوب خاوری صالح آباد. دامنه و معتدل و سکنه ٔ آن 20 تن است . قنات دارد. محصول آن غلات و تریاک و پنبه

معنی کاریزدره

کاریزدره . [ دَ رِ ] (اِخ ) دهی از دهستان پایین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد واقع در 107هزارگزی شمال خاوری فریمان یکهزارگزی شمالی اتومبیل رو مشهد به مزدوران کوهستان و سردسیر و سکنه ٔ آن 404 تن . قنات

معنی کاریزنو

کاریزنو. [ ن ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان عشق آباد بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور، در 27هزارگزی جنوب خاوری فدیشه . جلگه و معتدل و سکنه ٔ آن 142 تن است . قنات دارد. محصول آن غلات و تریاک و شغل اهالی زراعت و م

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: