مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کاریزک خوجوی


معنی کاریزک خوجوی

کاریزک خوجوی . [ زَ ج َ ] (اِخ ) دهی از دهستان بالا ولایت بخش حومه ٔ شهرستان تربت حیدریه ، واقع در 6هزارگزی خاور تربت حیدریه ، 5هزارگزی شمال شوسه ٔ تربت به باخرز. جلگه و معتدل و سکنه ٔ آن 838 تن است . قنات دارد. محصول آن غلات و میوه و تریاک و شغل اهالی زراعت و مالداری و کرباس بافی است . راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی کاریزک خوجوی- ترجمه کاریزک خوجوی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کاریزک خوجوی اینجا را کلیک کنید

هم معنی کاریزک خوجوی


ترجمه کاریزک خوجوی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کاریزک خوجویمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کاریزنو

کاریزنو. [ ن ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان احمد آباد بخش فریمان شهرستان مشهد، در 36هزارگزی شمال باختری فریمان . جلگه و معتدل و سکنه ٔ آن 8 تن است . قنات دارد. محصول آن غلات و تریاک و شغل اهالی زراعت است .ر

معنی کاریزک ثانی

کاریزک ثانی . [ زَ ک ِ] (اِخ ) دهی از دهستان قلعه حمام بخش جنت آباد شهرستان مشهد، در 3هزارگزی شمال باختری صالح آباد. دامنه ومعتدل و سکنه ٔ آن 88 تن است . قنات دارد. محصول آن غلات و تریاک و پنبه و شغل

معنی کاریزنو

کاریزنو. [ ن ُ ] (اِخ )دهی از دهستان زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور، در 2هزارگزی باختر قدمگاه . جلگه و معتدل و سکنه ٔ آن 267 تن است . قنات دارد. محصول آن غلات و تریاک و شغل اهالی زراعت است . (از فر

معنی کاریزگر

کاریزگر. [ گ َ ] (ص مرکب ) مقنی . کاریزکن .

معنی کاریزک کال

کاریزک کال . [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان در بقاضی بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور جلگه و شورزار و گرمسیر و سکنه ٔ آن 473 تن است . قنات دارد. محصول آن غلات و تریاک و شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه بافی

معنی کاریزنو

کاریزنو. [ ن ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد، در 24هزارگزی جنوب مالرو عمومی فریمان . کوهستانی و معتدل و سکنه ٔ آن 285تن است . قنات و چشمه دارد. محصول آن غلات و بنشن و تریاک و شغ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: