مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کاریزنو


معنی کاریزنو

کاریزنو. [ ن ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان احمد آباد بخش فریمان شهرستان مشهد، در 36هزارگزی شمال باختری فریمان . جلگه و معتدل و سکنه ٔ آن 8 تن است . قنات دارد. محصول آن غلات و تریاک و شغل اهالی زراعت است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی کاریزنو- ترجمه کاریزنو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کاریزنو اینجا را کلیک کنید

هم معنی کاریزنو


ترجمه کاریزنو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کاریزنومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کارینیان

کارینیان . (اِخ ) حاکم نشین ناحیه ٔ «اردن » بخش «سدان » در ساحل «شیر» مصب «موز» . سکنه 2700 تن (تجمع 2400 تن ). کارخانه ٔ ریسندگی پشم دارد.

معنی کاریه

کاریه . [ ی َ / ی ِ ] (اِخ ) آبادیی است که منسوب به رومانیان بود در آسیای صغیر در جنوب غربی ، که ملیتس از جمله ٔ شهرهای آن است و قنیدس نیز یکی از آنها میباشد (قاموس کتاب مقدس ). و رجوع به ایران باست

معنی کاریزکنی کردن

کاریزکنی کردن . [ ک َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تقنیه . (تاج المصادر بیهقی ).

معنی کارینیان

کارینیان . (اِخ ) (شاهزادگان ...) شاخه ای از خانواده ٔ «ساووا»که به سال 1831 «با شارل - البرت » بتخت سلطنت «ساردنی » و سپس به سال 1861 بتخت سلطنت ایتالیا رسیدند.

معنی کاز

کاز. (ع اِ) چوخط. || نوک پیکان که از آن ریسمانی گذرانند. (دزی ج 2 ص 435).

معنی کاریزنو

کاریزنو. [ ن ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد، در 24هزارگزی جنوب مالرو عمومی فریمان . کوهستانی و معتدل و سکنه ٔ آن 285تن است . قنات و چشمه دارد. محصول آن غلات و بنشن و تریاک و شغ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: