مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جؤجو


معنی جؤجو

جؤجؤ. [ ج ُ ءْ ج ُءْ ] (ع اِ) سینه ٔ مرغ . || سینه ٔ کشتی . (آنندراج ) (از اقرب الموارد). کجؤجؤ السفینه . (معجم البلدان ج 1 ص 202). || (اِ صوت ) امر است شتران را برای درآمدن در آب . (ذیل اقرب الموارد).

معنی جؤجو- ترجمه جؤجو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جؤجو اینجا را کلیک کنید

هم معنی جؤجو


ترجمه جؤجو

جوجو: bug


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جؤجومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جوجی خان

جوجی خان . (اِخ ) یکی از فرزندان چنگیزخان مغول . رجوع به تاریخ حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 649 شود.

معنی جؤجو

جؤجؤ. [ ج ُءْ ج ُءْ ] (ع اِ)سینه یا استخوان سینه . (منتهی الارب ). ج ، جآجی . (از منتهی الارب ). سینه ٔ کشتی . (از بلوغ الارب ج 3 ص 366): یکب الخلیلة ذات القلاع و قد کاد جؤجؤها ینحطم . (از بلوغ

معنی جوجه وند

جوجه وند. [ جو ج َ وَ ] (اِخ ) تیره ای از ایل بیرانوند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 67).

معنی جوجو

جوجو. [ ج َ ج َ / جُو جُو ] (ق مرکب ) کنایه از پاره پاره و ریزه ریزه و ذره ذره . (برهان ) : خورشید رخشان است می زآن زرد لرزان است می جوجو همه جان است می فعلش بخروار آمده . خاقانی . کشم هر لحظه جور

معنی جوجو

جوجو. [ ج َ ج َ ] (اِخ ) نام شهری است از ملک خطا که در آنجا مشک خوب و کافور اعلی و جامه های ابریشمی نفیس می شود. (برهان ).

معنی جوجوة

جوجوة. [ ج َ ج َ وَ ] (ع مص ) آواز دادن شتران را. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter