مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جومطری


معنی جومطری

جومطری . [ م ِ ] (معرب ، اِ) ژئومتری . علم مساحت . رجوع به ژئومتری شود.

معنی جومطری- ترجمه جومطری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جومطری اینجا را کلیک کنید

هم معنی جومطری


ترجمه جومطری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جومطریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جوله زار

جوله زار. [ ج َ / جُو / جو ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) مَرغزار. چمن زار. (برهان ).

معنی جومورو

جومورو. [ ج ُ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان انکوت بخش گرمی شهرستان اردبیل . کوهستانی ، گرمسیر. سکنه ٔ آن 154 تن . آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد.

معنی جونان

جونان . (ع اِ) دو طرف کمان . (منتهی الارب ).

معنی جولیده

جولیده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) ژولیده و پریشان . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). رجوع به ژولیده شود.

معنی جون

جون . [ ج َ ] (اِخ ) نام رودخانه ایست عظیم در هندوستان . (برهان ).

معنی جؤنة

جؤنة. [ ج ُءْ ن َ ] (ع اِ) طبله ٔ عطار. (ناظم الاطباء). ربعه . رجوع به ماده ٔ قبل شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: