مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جومادی


معنی جومادی

جومادی . (اِخ ) دهی از دهستان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل . کوهستانی ، معتدل . سکنه ٔ آن 476 تن است . آب آن از رود قره چای و محصول آن غلات و صیفی و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آنجا مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی جومادی- ترجمه جومادی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جومادی اینجا را کلیک کنید

هم معنی جومادی


ترجمه جومادی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جومادیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جون

جون . [ ج َ ](اِخ ) بنوالجون ؛ قبیله ایست از ازد. (منتهی الارب ).

معنی جوناء

جوناء. [ ج َ ] (ع اِ) آفتاب . || دیگ . || ناقه ٔ سیاه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

معنی جوله گاه

جوله گاه . [ ج َ / جُو / جو ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) بمعنی جوله زار باشد که آنرا مرغزار گویند و مَرْغ ، علفی است که حیوانات آنرا برغبت تمام خورند. (برهان ) (آنندراج ).

معنی جولهه

جولهه . [ ل َ هََ / هَِ ] (ص ، اِ) مخفف جولاهه . بافنده . || عنکبوت (برهان ) : چون گربه باخیانت و چون موش نقب زن چون عنکبوت جولهه چون خرمگس عوان . خاقانی . رجوع به جولاهه شود.

معنی جون

جون . [ ج َ ] (اِخ ) نام رودخانه ایست عظیم در هندوستان . (برهان ).

معنی جوم

جوم . [ ج َ ] (ع اِ) شبانان که امر آنها یک باشد. (منتهی الارب ) (ذیل اقرب الموارد). گویا فارسی است و آن عبارت از شبانانی است که امر آنان و سخن آنان و مجلس آنان واحد باشد. (ذیل اقرب از لسان العرب ). ||

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter