مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جولیده


معنی جولیده

جولیده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) ژولیده و پریشان . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). رجوع به ژولیده شود.

معنی جولیده- ترجمه جولیده برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جولیده اینجا را کلیک کنید

هم معنی جولیده


ترجمه جولیده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جولیدهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جون

جون . [ ج َ ](اِخ ) بنوالجون ؛ قبیله ایست از ازد. (منتهی الارب ).

معنی جوله گاه

جوله گاه . [ ج َ / جُو / جو ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) بمعنی جوله زار باشد که آنرا مرغزار گویند و مَرْغ ، علفی است که حیوانات آنرا برغبت تمام خورند. (برهان ) (آنندراج ).

معنی جومورو

جومورو. [ ج ُ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان انکوت بخش گرمی شهرستان اردبیل . کوهستانی ، گرمسیر. سکنه ٔ آن 154 تن . آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد.

معنی جوله زار

جوله زار. [ ج َ / جُو / جو ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) مَرغزار. چمن زار. (برهان ).

معنی جولکی

جولکی . [ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان جایزان بخش رامهرمز شهرستان اهواز. دشت ، گرمسیر. سکنه 80 تن . آب آن از رودخانه ٔ مارون ومحصول آن غلات ، کنجد، بزرک . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آنجا مالرو است

معنی جوله

جوله . [ ل َ / ل ِ ] (اِ) به خفای ها، تیردان و ترکش را گویند. کیش و قربان و آن جایی باشد که کمان رادر آن نهند. || زده شده اعم از پشم و پنبه و غیر آن . || خارپشت بزرگ . || (هندی ، اِ) علتی است که آنرا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter