مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جوخی


معنی جوخی

جوخی . [ ج َخا ] (اِخ ) دهی است از توابع واسط. (منتهی الارب ).

معنی جوخی- ترجمه جوخی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جوخی اینجا را کلیک کنید

هم معنی جوخی


ترجمه جوخی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جوخیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جودره

جودره . [ ج َ / جُو دَ رَ / رِ ] (اِ) بر وزن حوصله ، غله ٔ خودروی میان زراعت . (برهان ). رجوع به جودر و جوذر شود.

معنی جودة

جودة. [ ج َ دَ] (ع مص ) جَیِّد کردن . کار نیک کردن . || چیزی جید آوردن . || نیکو گفتن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || تندرو گردیدن و رائع گشتن اسب . (اقرب الموارد). || یک بار تشنه شدن . || (اِ)

معنی جودت

جودت . [ ج َ / جُو دَ ] (از ع ، مص ) نیک بودن . خوب شدن . نیکو گشتن . || (اِمص ) نیکویی . خوبی . (فرهنگ فارسی معین ). نیکی . (غیاث اللغات ). - جودت ذهن ؛ تیزهوشی . حدت ذهن . - جودت رأی ؛ دها. - جود

معنی جوخواست

جوخواست . [ جُو خا ] (اِخ ) دهی جزو دهستان مشک آباد بخش فرمهین شهرستان اراک . شغل اهالی زراعت و قالی بافی است . رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2 شود. از دیه های فراهان . (تاریخ قم ص 141). این دیه را

معنی جوخواه

جوخواه . [ جُو خا ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای نه گانه ٔ بخش طبس شهرستان فردوس . هوای آن گرم و سوزان است . آب مزروعی کلیه ٔ قرا از قنوات تأمین میشود. این دهستان از بیست آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و

معنی جودة

جودة. [ ج ُ وَ دَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ جواد، بمعنی سخی . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به جواد شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter