مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جوجو


معنی جوجو

جوجو. (اِ) در تداول امروز کودکان هر حشره ٔ خرد چون مورچه و ساس و شپش و غیره .

معنی جوجو- ترجمه جوجو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جوجو اینجا را کلیک کنید

هم معنی جوجو


ترجمه جوجو

جوجو: bug


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جوجومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جوچران

جوچران . [ ج َ / جُو چ َ ] (اِ مرکب ) مقدار مصرف جو: جوچران طویله ٔ اتابیکی یک خروار و پنجاه من بود.

معنی جوجه مشتی

جوجه مشتی . [ جو ج َ / ج ِ م َ ] (اِ مرکب ) مشتی که هنوز سخت جوان است .. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

معنی جوح

جوح . (ع ص ، اِ) ج ِ اجوح ، بمعنی فراخ از هر چیز. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

معنی جوجه گیری کردن

جوجه گیری کردن . [ جو ج َ / ج ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) جوجه کشی کردن . رجوع به جوجه کشی شود.

معنی جوخ

جوخ . [ ج َ ] (اِ) گروه و فوج مردم و حیوانات را گویند. و معرب آن جوق است و بعربی فوج خوانند. (برهان ). دسته دسته از مردم و حیوانات ، و جوق و جوقه معرب آنست و سرجوقه بمعنی سردسته . (انجمن آرای ناصری ).

معنی جؤجو

جؤجؤ. [ ج ُ ءْ ج ُءْ ] (ع اِ) سینه ٔ مرغ . || سینه ٔ کشتی . (آنندراج ) (از اقرب الموارد). کجؤجؤ السفینه . (معجم البلدان ج 1 ص 202). || (اِ صوت ) امر است شتران را برای درآمدن در آب . (ذیل اقرب المو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter