مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جوجوة


معنی جوجوة

جوجوة. [ ج َ ج َ وَ ] (ع مص ) آواز دادن شتران را. (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جوجوة اینجا را کلیک کنید

هم معنی جوجوة


ترجمه جوجوة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جوجوةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جؤجو

جؤجؤ. [ ج ُ ءْ ج ُءْ ] (ع اِ) سینه ٔ مرغ . || سینه ٔ کشتی . (آنندراج ) (از اقرب الموارد). کجؤجؤ السفینه . (معجم البلدان ج 1 ص 202). || (اِ صوت ) امر است شتران را برای درآمدن در آب . (ذیل اقرب المو

معنی جوجو

جوجو. (اِ) در تداول امروز کودکان هر حشره ٔ خرد چون مورچه و ساس و شپش و غیره .

معنی جؤجو

جؤجؤ. [ ج ُءْ ج ُءْ ] (ع اِ)سینه یا استخوان سینه . (منتهی الارب ). ج ، جآجی . (از منتهی الارب ). سینه ٔ کشتی . (از بلوغ الارب ج 3 ص 366): یکب الخلیلة ذات القلاع و قد کاد جؤجؤها ینحطم . (از بلوغ

معنی جوخة

جوخة. [ خ َ ] (ع اِ) گو و مغاک . (منتهی الارب ). حفره و گودی . (از اقرب الموارد).

معنی جوجه وند

جوجه وند. [ جو ج َ وَ ] (اِخ ) تیره ای از ایل بیرانوند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 67).

معنی جوچران

جوچران . [ ج َ / جُو چ َ ] (اِ مرکب ) مقدار مصرف جو: جوچران طویله ٔ اتابیکی یک خروار و پنجاه من بود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: