مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جوجه گیری کردن


معنی جوجه گیری کردن

جوجه گیری کردن . [ جو ج َ / ج ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) جوجه کشی کردن . رجوع به جوجه کشی شود.

معنی جوجه گیری کردن- ترجمه جوجه گیری کردن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جوجه گیری کردن اینجا را کلیک کنید

هم معنی جوجه گیری کردن


ترجمه جوجه گیری کردن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جوجه گیری کردنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جؤجو

جؤجؤ. [ ج ُ ءْ ج ُءْ ] (ع اِ) سینه ٔ مرغ . || سینه ٔ کشتی . (آنندراج ) (از اقرب الموارد). کجؤجؤ السفینه . (معجم البلدان ج 1 ص 202). || (اِ صوت ) امر است شتران را برای درآمدن در آب . (ذیل اقرب المو

معنی جوجه مشتی

جوجه مشتی . [ جو ج َ / ج ِ م َ ] (اِ مرکب ) مشتی که هنوز سخت جوان است .. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

معنی جوجی خان

جوجی خان . (اِخ ) یکی از فرزندان چنگیزخان مغول . رجوع به تاریخ حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 649 شود.

معنی جوجه خروس

جوجه خروس . [ جو ج َ / ج ِ خ ُ ] (اِ مرکب ) نوزاد نر مرغ خانگی که پس از بلوغ تبدیل به خروس میشود. || جوان تازه بدوران رسیده . جوانک . (فرهنگ فارسی معین ): حکیم جوجه خروسم نفرموده است ؛ یعنی این شوی که

معنی جوجو

جوجو.[ ج ُ ج ُ / ج َ ج َ ] (اِ) اسمی است برای راندن شتر.

معنی جوجین

جوجین . [ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کنار رودخانه ٔ مزدقان بخش حومه ٔ شهرستان ساوه دارای هوایی معتدل . 164 تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه و محصول آن غلات ، حبوبات ، بنشن ، پنبه ، انار، انجیر و شغل اها

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter