مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جهندگی


معنی جهندگی

جهندگی . [ ج َ هََ دَ / دِ ] (حامص ) عمل جهیدن .

معنی جهندگی- ترجمه جهندگی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جهندگی اینجا را کلیک کنید

هم معنی جهندگی


ترجمه جهندگی

جهندگی: resilience
جهندگی: elasticity


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جهندگیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جهور

جهور. [ ج َ ] (ع ص ) فرس جهورالصوت ؛ اسب بلندآواز. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

معنی جهنم دره

جهنم دره . [ ج َ هََ ن ْ ن َ دَرْ رَ / رِ] (اِ مرکب ) جای نامعلوم در تداول عامه ، هنگامی که ندانند کسی بکجا رفته و از رفتن او یا نبودن او خشمگین باشند گویند: نمیدانم کدام جهنم دره ای رفته است .

معنی جهنم

جهنم . [ ج َ هََ ن ْ ن َ ] (ع اِ) نام دوزخ . (منتهی الارب ). دار مکافات و کیفر پس از مرگ ، و آن ممنوع از صرف است . صاحب کلیات گوید: جهنم را گویند، عجمی و گویند فارسی و گویند عبرانی است و اصل آن کَهَنّ

معنی جهودانه

جهودانه . [ ج ُ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) چرب روده که درون آنرا با گوشت و مصالح پر کرده باشند. (برهان ). امعای گوسفند که اندرون آنرا بیاکنده باشند بچیزی و پخته باشند، و بعربی آنرا لقانق [ ل ُ ن ]گویند. |

معنی جهنی

جهنی . [ ج ُ نی ی ] (ع ص ) لیلة جهنی ؛ شب قدر و آن شب بیست وسوم از ماه رمضان است . (ذیل اقرب الموارد).

معنی جهن

جهن .[ ج َ ] (ع اِمص ) درشتی روی و ترشی آن . (منتهی الارب )(ذیل اقرب الموارد) (از تاج العروس ). || (ص ) درشت روی . (ذیل اقرب الموارد) (از لسان العرب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter