مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جنت آباد


معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان چنار بخش مرکزی شهرستان آباده واقعدر 12هزارگزی خاور آباده ، کنار شوسه ٔ اقلید به آباده . سکنه ٔ آن 8 تن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جنت آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی جنت آباد


ترجمه جنت آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جنت آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جنة

جنة. [ ج ُن ْ ن َ ] (ع اِ) سپر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || هر سلاحی که انسان را نگهداری کند. (اقرب الموارد). || پرده . (منتهی الارب ). || نوعی از برقع زنان که بدان سر و روی و سینه و پشت سوای کم

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) از مزارع طبس مسنا از محلات قاینات . (مرآت البلدان ج 4 ص 269).

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دیههای فزلکچلوی زنجان . (مرآت البلدان ج 4 ص 269).

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نمداد بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقعدر 100هزارگزی خاوری کهنوج و 10هزارگزی جنوب راه مالرو ریگان - کهنوج . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن گرمسیری اس

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان کبریت بخش طبس شهرستان فردوس واقع در 18هزارگزی جنوب خاوری طبس . موقع جغرافیایی آن جلگه و گرم سیری است . سکنه ٔ آن 50 تن . (از فرهنگ جغرافیایی ایرا

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ](اِخ ) از قرای بلوک دربقاضی است . (مرآت البلدان ج 4 ص 269). دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور واقع در 12هزارگزی خاور نیشابور. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<