مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جنت آباد


معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان چنار بخش مرکزی شهرستان آباده واقعدر 12هزارگزی خاور آباده ، کنار شوسه ٔ اقلید به آباده . سکنه ٔ آن 8 تن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جنت آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی جنت آباد


ترجمه جنت آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جنت آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان مرکزی بخش طبس شهرستان فردوس در یک هزارگزی باختر طبس و 4هزارگزی جنوب شوسه ٔ عمومی طبس به یزد. موقع جغرافیایی آن جلگه و گرم سیری است . سکنه ٔ آن 12

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان قزوین ، در 12هزارگزی جنوب باختری قزوین و 2هزارگزی راه عمومی و در جلگه واقع و دارای هوایی معتدل است . سکنه ٔ آن 217 تن . آب آن از

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اسحاق آباد بخش قدمگاه شهرستان نیشابور واقع در 23هزارگزی جنوب خاوری قدمگاه و 6هزارگزی جنوب جاده ٔ عمومی نیشابور به مشهد. موقع جغرافیائی آن کویر گرم سیر

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان انار شهرستان رفسنجان واقع در 75هزارگزی باختر رفسنجان و نه هزارگزی خاور شوسه ٔ رفسنجان به یزد. سکنه ٔ آن 20 تن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) یکی از مزارع سبزوار است . اشجار میوه دارد. آبش از قنات . سکنه ٔ قرای دیگر آنرا زراعت میکنند. (مرآت البلدان ج 4 ص 269).

معنی جنت آباد

جنت آباد. [ ج َن ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ارزوئیه ٔ بخش بافت شهرستان سیرجان واقع در128هزارگزی جنوب باختری بافت و 2هزارگزی جنوب راه فرعی دولت آباد- دشت بر. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرمس

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: