مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جمام


معنی جمام

جمام . [ ج ِ ] (ع اِ) ج ِ جَم ّ. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به جم شود. || ج ِ جَمَّة. (منتهی الارب ). رجوع به جمة شود. || قبیله ها. || منی اسب گرد آمده از ترک گشنی . (منتهی الارب ). || آنچه بر سر پیمانه باشد بعد پری . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به جُمام شود. || (مص ) پر کردن پیمانه را تا سر. || واگذاردن آب چاه را تا فراهم آید. (اقرب الموارد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جمام اینجا را کلیک کنید

هم معنی جمام


ترجمه جمام


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جماممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جمان

جمان . [ ج َم ْ ما ](اِخ ) ابن هداد از قبیله ٔ ازد است . (منتهی الارب ).

معنی جمالی دهلوی

جمالی دهلوی . [ ج َ ی ِ دِ ل َ] (اِخ ) از شاعران وارسته و از اکابر شاه جهان آباد است وی بشیخ بهاءالدین کنبو ارادت داشت . سفری بایران کرد و در هرات با مولوی جامی ملاقات نمود. او راست : عشق را طی لسانی

معنی جمان

جمان . [ ج َ ](اِ) گیل داروست و آن چوبکی باشد سیاه رنگ و چون بشکنند درون آن فستقی بود، کرم معده را بکشد. (برهان ).

معنی جمام

جمام . [ ج َم ْ ما ] (اِخ ) ابن دعمی از قبیله ٔ حمیر است . (منتهی الارب ).

معنی جمان

جمان . [ ج ُ ] (ع اِ) مروارید. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). لؤلؤ. (اقرب الموارد). || غوره ٔ نقره . (منتهی الارب ) || نوعی از جمیل زنان و آن از رشته های چرم بافند و در آن مهره های گوناگون تعبیه کنن

معنی جمام

جمام . [ج َ ] (ع مص ) پر کردن پیمانه را تا سر. || گشنی نکردن پس فراهم آمدن آب منی . || سواری کرده نشدن پس آسوده گردیدن اسب . || (اِ) آنچه بر سر پیمانه باشد بعد از پری . رجوع به جُمام و جِمام || آسایش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<