مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جمال پاشا


معنی جمال پاشا
جمال پاشا. [ ج َ ] (اِخ ) از رجال دولت عثمانی است که با انوارپاشا و طلعت پاشا ارکان ثلاثه ٔ دولت عثمانی فرقه ٔ جوانان ترک راتشکیل میدادند. وی در جنگ بین المللی سابق (اول ) حاکم شامات بود و جمع کثیری از رؤسا و زعما و فضلا و اعیان سوریه را بجرم استقلال طلبی و به تهمت خیانت بدولت عثمانی اعدام نمود. در بیست وششم ذی القعده ٔ 1340 هَ . ق . مطابق بیست ویکم ژوئیه ٔ 1922 م . در تفلیس بدست چند تن افراد مجهول الهویه بقتل رسید. (وفیات معاصرین محمد قزوینی ، مجله ٔ یادگار سال سوم شماره ٔ چهارم ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: