مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جماجمی


معنی جماجمی

جماجمی . [ ج َ ج ِ ] (اِخ ) حسن بن یحیی مکنی به ابوعلی از محدثان است .(منتهی الارب ). وی از عباس بن عیسی عقیلی روایت کند واز او ابوالنصر محمدبن یوسف طوسی روایت دارد. او راتألیفاتی است . (از لباب الانساب ) (معجم البلدان ).

معنی جماجمی- ترجمه جماجمی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جماجمی اینجا را کلیک کنید

هم معنی جماجمی


ترجمه جماجمی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جماجمیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جمائل

جمائل . [ ج َ ءِ ] (ع اِ)ج ِ جَمَل . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به جمل شود.

معنی جمائع

جمائع. [ ج َ ءِ ] (ع اِ) ج ِ جمیعة. (اقرب الموارد). رجوع به جمیعه شود.

معنی جمادات

جمادات . [ ج َ ] (ع اِ) ج ِ جماد. چیزها که جان ندارند و اکثر اطلاق آن بر سنگها و چیزهای معدنی آید. (آنندراج ). رجوع به جماد شود.

معنی جماح

جماح . [ ج ِ ] (اِخ ) موضعی است .اعشی در شعر خود از آن ی-اد کند. (معجم البلدان ).

معنی جمادی الاولی

جمادی الاولی . [ ج ُ دَل او لا ] (ع اِ مرکب ) ماه پنجم از ماههای قمری . رجوع به جمادی شود.

معنی جماجمی

جماجمی . [ ج َ ج ِ م ی ی ] (ص نسبی ) نسبت است به جماجم جرجان . (لباب الانساب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: