مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جفت ساز


معنی جفت ساز

جفت ساز. [ ج ُ ] (اِ مرکب )نوعی از فنون و هنرهای سازندگی . صفتی از صفات ذوی الاوتار است و آن سه نوع میباشد:جفت ساز، راست ساز و یک ونیم ساز. (برهان ) : آسمان بر جفت ساز زهره این ره میزند. مجیر بیلقانی . دگر نسبتی را که دانست باز درآورد نغمه به آن جفت ساز. نظامی (اقبالنامه چ وحید ص 88). آنجا که جفت ساز سر خامه ات بود لحنی بود تمام که نام نوا برند. کمال الدین اسماعیل . به تاب گیسوی چنگ و به جفت ساز رباب . روحی . رجوع به ذوی الاوتار شود.

معنی جفت ساز- ترجمه جفت ساز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جفت ساز اینجا را کلیک کنید

هم معنی جفت ساز


ترجمه جفت ساز

جفت ساز: coupling
جفت سازی: coupling


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جفت سازمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جفت ران

جفت ران . [ ج ُ ] (نف مرکب ) کسی که قلبه رانی کند. (غیاث ) (آنندراج ). راننده ٔ گاوانی که زمین را شخم میزنند.

معنی جفت جوئی

جفت جوئی . [ ج ُ ](حامص مرکب ) مستی . گشن خواهی . به گشن آمدگی . جفت طلبی . مستی در حیوانات خاصه پستانداران . در جستجوی جفت برآمدن . گشن خواه شدن . رجوع به جفت جوی و گشن خواهی شود.

معنی جفت وار

جفت وار. [ ج ُ ] (اِ مرکب ) واحد مساحت ، به اندازه ٔ یک جفت . چند یک جفت . بقدر جفتی . به اندازه ٔ یک جفت زمین : هر کس زندگانی یابد بیند که اینجا چنان شود که جفت وار زمین به ده درم فروشند. (تاریخ بیهق

معنی جفتک زدن

جفتک زدن . [ ج ُ ت َ زَ دَ ] (مص مرکب )جفته انداختن . جفتک انداختن . رجوع به همین لغات و نیز رجوع به اسکیزیدن و آلیزیدن و لگد انداختن شود.

معنی جفت جفت

جفت جفت . [ ج ُ ج ُ ] (ق مرکب ) دودو. زوج زوج . (ناظم الاطباء). دوگان دوگان . دوتادوتا : سپاه پراکنده شد جفت جفت همه نام ایرج بد اندر نهفت . فردوسی . ای طاق ابروان بدر آئید جفت جفت در طاق نیم خای

معنی جفتک پراندن

جفتک پراندن . [ ج ُ ت َ پ َ دَ ] (مص مرکب ) جفته انداختن . با دو پای لگد زدن ستور. آلیزیدن . اسکیزیدن . جفتک انداختن . رجوع به جفتک و آلیزیدن و اسکیزیدن شود. || بدرفتاری کردن . بدلعابی کردن . || مخالف

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: