مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جرو


معنی جرو

جرو. [ ج ِرْوْ ] (اِخ ) از اعلام است . (منتهی الارب ).

معنی جرو- ترجمه جرو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جرو اینجا را کلیک کنید

هم معنی جرو

آزرده: افسرده، اندوهگین، دلتنگ، دلگیر، رنجیده، غمگین، غمناک، مجروح، مکدر، ملول، نژند و شاد
زخمی: افگار، جریح، جریحه‌دار، زخمدار، زخمناک، مجروح
حرف‌وحدیث : گفت‌وگو، جرومنجر، جروبحث
خراش برداشتن : 1 زخمی شدن، مجروح شدن 2 خراشیدن، خراش‌خوردن
خراشیدن : 1 خراش دادن، زخم کردن، مجروح ساختن، مجروح کردن 2 تراشیدن، زدودن، ستردن، محو کردن 3 خاریدن 4 خدشه‌دار کردن، مخدوش کردن


ترجمه جرو

مجروح شدن: be wounded
مجروح کردن: injure
مجروح شدن: shot
غیرمجروح: unwounded
مجروح: wounded


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جرو

سخن هربرت اسپنسر: فكر نو بسیار ظریف و حساس است؛ با یك ریشخند كوچك می میرد و كنایه ای كوچك آن را به سختی مجروح می كند.
سخن هربرت اسپنسر: فكر نو بسیار ظریف و حساس است؛ با یك ریشخند كوچك می میرد و كنایه ای كوچك آن را به سختی مجروح می كند.
سخن ژان آنتوان پتی - سن: مذهب بیمارستان روح است؛ روحی كه دنیا آن را مجروح كرده است.
سخن امام موسی (ع): هیچ چیز شیطان و لشكرهای او را مجروح نمی‌كند مثل رفتن برادران مؤمن به دیدن یكدیگر از برای خدا.
سخن امام علی (ع): جاهلی كه یادگیرنده است، مانند عالِم است و عالِمی كه كه در علم كجروی می‌كند، شبیه به جاهلی است موذی و لجوج.

چون که رفتند این جماعت سوى کوه *** در رکاب شیر با فر و شکوه‏
گاو کوهى و بز و خرگوش