مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جرج


معنی جرج

جرج . [ ج ُ ] (اِخ ) شهری است به فارس . (منتهی الارب ) (از متن اللغة) (ناظم الاطباء). شهری است از نواحی فارس . (از معجم البلدان ) (مرآت البلدان ج 4 ص 218).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جرج اینجا را کلیک کنید

هم معنی جرج


ترجمه جرج

جرجیس: Saint George
جرج: George
جرج بوش: George Bush
جرج دبلیو بوش: George W. Bush


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جرج


مرده از یک روست فانى در گزند *** صوفیان از صد جهت فانى شدند
مرگ یک قتل است و این سیصد هزار *** هر یکى را خونبهایى بى‏شمار
گر چه کشت این قوم را حق بارها *** ریخت بهر خونبها انبارها
همچو جرجیس‏اند هر یک در سرار *** کشته گشته زنده گشته شصت بار
کشته از ذوق سنان دادگر *** مى‏بسوزد که بزن زخمى دگر
و الله از عشق وجود جان پرست *** کشته بر قتل دوم عاشق‏تر است‏
گفت قاضى من قضا دار حى‏ام *** حاکم اصحاب گورستان کى‏ام‏
این به صورت گر نه در گور است پست *** گورها در دودمانش آمده ست‏
بس بدیدى مرده اندر گور تو *** گور را در مرده بین اى کور تو
گر ز گورى خشت بر تو اوفتاد *** عاقلان از گور کى خواهند داد


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جرثوم

جرثوم . [ ج ُ ](اِخ ) خشنی بن ناشر یا ناشم صحابی است یا آن جرهم است . (منتهی الارب ). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.

معنی جرجار

جرجار. [ ج ِ ] (ع اِ) رجوع به جرجر و جرجیر شود.

معنی جرثی

جرثی . [ ج ُ رَ ثی ی ] (ع اِ) نوعی از انگور. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از متن اللغة) (قاموس بنقل از ذیل اقرب الموارد).

معنی جرجانک

جرجانک . [ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان آرد: از مزارع معتبره ٔ بلوک زرند کرمان است و صدوهیجده خانوار سکنه دارد و آب آن از قنات و محصول آن گندم و جو است . در حدود 427 تن سکنه دارد. (از مرآت البلدان ج 4

معنی جرجانی

جرجانی . [ ج ُ ] (اِ) نوعی فرش است : مفرش از جرجانی و مخفی شمار درجهای خط وحبر محبره . نظام قاری . || پارچه ای است ابریشمین و چون محصول جرجان است بدین نام موسوم شده است . (از دزی ).

معنی جرج

جرج . [ ج َ رَ ] (ع مص ) جنبان گردیدن انگشتری در انگشت بجهت فراخی . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || قلق واضطراب پیدا کردن . (از متن اللغة). || رفتن در زمین درشت یا میانه ٔ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: