مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جرثب


معنی جرثب
جرثب . [ ج َ ث َ ] (اِخ ) موضعی است . (منتهی الارب ). آنرا جُرثُب نیز گویند. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: