مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ججمو


معنی ججمو

ججمو. [ ج َ ] (اِخ ) نام موضع معروفی است در هند که بین دو نهر جون و کنک قرار دارد. رجوع به تحقیق ماللهند ص 97 شود.

معنی ججمو- ترجمه ججمو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ججمو اینجا را کلیک کنید

هم معنی ججمو


ترجمه ججمو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ججمومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جح

جح . [ ج َح ح ] (ع مص ) گستردن چیزی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || کشیدن چیزی . (منتهی الارب ). || خوردن چیزی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

معنی جحارب

جحارب . [ ج ُ رِ ] (ع ص ، اِ) به معنی جحرب است : فرس جحرب ؛ اسب بزرگ خلقت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد).

معنی جحادیة

جحادیة. [ ج ُدی ی َ ] (ع ص ) مشک پر از شیر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || جوال پر از خرمایا گندم . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).

معنی جحاجحة

جحاجحة. [ ج َ ج ِ ح َ ] (ع ص ،اِ) ج ِ جَحجاج . (منتهی الارب ). رجوع به جحجاج شود.

معنی جحاجح

جحاجح . [ ج َ ج ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ جحجاح وجَحجَح . (منتهی الارب ). رجوع به جحجاح و جحجح شود.

معنی جحادی

جحادی . [ ج ُ دی ی ] (ع ص ) سطبر از هر چیز. (منتهی الارب ).الضخم من کل شی ٔ. جُخادی ّ لغتی است در این کلمه . (از ذیل اقرب الموارد). جحادری . رجوع به جحادری شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter