مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جثجاثة


معنی جثجاثة

جثجاثة. [ ج َ ث َ ] (اِخ ) از آبهای غنا است که در سمت حمی ضریه در جانب وزش بادهای جنوبی از طرف شرقی حمی ضریه قرار گرفته و در سایه ٔ جبل نضاد واقع است . اصمعی گوید جثجاثه در طرف شرق نضاد و روبروی نقره است . (از معجم البلدان ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جثجاثة اینجا را کلیک کنید

هم معنی جثجاثة


ترجمه جثجاثة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جثجاثةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جثط

جثط. [ ج َ ] (ع مص ) آبکی ریدن چندانکه بر زمین منبسط گردد. (آنندراج ): جثط بغایته ؛ آبکی رید چندان که بر زمین منبسط گردید. (منتهی الارب ).

معنی جثمة

جثمة. [ ج َ ث َ م َ ] (ع اِ) پشته . (منتهی الارب ).

معنی جثمان

جثمان . [ ج ُ ] (ع اِ) بدن و تن . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). تن . (منتهی الارب ). جسمان . جسم . شخص . کالبد. تن . (السامی ). کالبد تن و بالین . (مهذب الاسماء، نسخه ٔ خطی ). جسم . (اقرب الموارد). یقال

معنی جثة

جثة. [ ج ُث ْ ث َ ] (اِخ ) شهری است به یمن میان محجم و کدراء. (منتهی الارب ).

معنی جثم

جثم . [ ج َ ] (ع مص ) سینه بر زمین نهادن . (از منتهی الارب ).سینه بر زمین نهادن مرغ و مردم . (آنندراج ). || لازم گرفتن جای . (از منتهی الارب ) (آنندراج ): جثم الطائر؛ سینه بر زمین نهاد مرغ و لازم گرفت

معنی جثلیق

جثلیق . [ ] (معرب ، اِ) همان جاثلیق است . (از دزی ). رجوع به جاثلیق شود

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: