مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جبال قشتاله


معنی جبال قشتاله

جبال قشتاله . [ ج ِ ل ِ ق َ ل َ ] (اِخ ) از کوهستانهای اندلس که عرب آنرا جبال الشارات گوید . رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 36 شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جبال قشتاله اینجا را کلیک کنید

هم معنی جبال قشتاله


ترجمه جبال قشتاله


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جبال قشتالهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جبال البیرانه

جبال البیرانه . [ ج ِ لُل ْ ن َ ] (اِخ ) از کوهستانهای اندلس که در مقابل مملکت اراغون قرار دارد. (از الحلل السندسیه ج 2 ص 245). و رجوع به نخبةالدهر ص 245 شود.

معنی جبال راسیات

جبال راسیات . [ ج ِ ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کوههای بلند و استوار. (از غیاث اللغات ) (آنندراج ).

معنی جبال کشمیر

جبال کشمیر.[ ج ِ ل ِ ک َ / ک ِ ] (اِخ ) نام سلسله کوهستانی است که در تقسیمات جغرافیائی قدیم جزء اقلیم چهارم بشمار بوده است . مؤلف حبیب السیر آرد: اقلیم چهارم به آفتاب تعلق دارد... این اقلیم از مشرق ا

معنی جبال القفص

جبال القفص . [ ج ِ لُل ْ ق ُ ] (اِخ ) تلفظ عربی سلسله ٔ جبال «کوچ » است . این کوهها در شهر روذان در بلوچستان واقع شده و شامل هفت کوه است . (از نخبةالدهر ص 176). در جنوب شرقی جیرفت ناحیه ای است کوهستان

معنی جبال طبرستان

جبال طبرستان . [ ج ِ ل ِ طَ ب َ رِ ] (اِخ ) نام کوههائیست که عین الشجر از آن سرچشمه میگیرد. (از حبیب السیر چ 1 تهران خاتمه ٔ ص 411 و چ خیام ).

معنی جبال البرتات

جبال البرتات . [ ج ِ لُل ْ ب ِ ] (اِخ ) همان جبال البرانس است . رجوع به جبال البرانس و رجوع به الحلل السندسیه ص 36 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<