مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جبال البیرانه


معنی جبال البیرانه

جبال البیرانه . [ ج ِ لُل ْ ن َ ] (اِخ ) از کوهستانهای اندلس که در مقابل مملکت اراغون قرار دارد. (از الحلل السندسیه ج 2 ص 245). و رجوع به نخبةالدهر ص 245 شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جبال البیرانه اینجا را کلیک کنید

هم معنی جبال البیرانه


ترجمه جبال البیرانه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جبال البیرانهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جبال الجوز

جبال الجوز. [ ج ِ لُل ْ ج َ ] (اِخ ) از وادیهای تهامه است . (منتهی الارب ).

معنی جبال کنتبریه

جبال کنتبریه . [ ج ِ ل ِ ک َ ت َ ری ی َ] (اِخ ) سلسله کوهستانهائیست در شمال اندلس . (از الحلل السندسیه ج 1 ص 318).

معنی جبال البرانس

جبال البرانس . [ ج ِ لُل ْ ب ِ ] (اِخ ) برانس معرب «پیرنه » است و این سلسله کوههایی است که بین فرانسه و اسپانی قرار دارد ودر حقیقت سرحد و مرز دو کشور است و دو سرزمین مزبوررا از هم جدا میسازد. این جب

معنی جبال البارز

جبال البارز. [ ج ِ لُل ْ رِ ] (اِخ ) سلسله کوههایی است که در نزدیکی شهر روذان در نواحی کرمان و بلوچستان قرار دارد. در این کوهها معادن نقره و مس وجود دارد و ساکنان آن کردند و تعداد آنان بیشمار است و در

معنی جبال القمر

جبال القمر. [ ج ِ لُل ْ ق َ / ق ُ ] (اِخ ) سلسله کوههایی است که آنرا منسوب بماه کنند و بعضی آنرا بضم قاف و سکون میم ضبط کرده اند. مؤلف مرآةالخیال آرد: جبال القمر: در جانب مغرب بر جنوب خط استوا کوههای

معنی جبان

جبان . [ ج َب ْ با ] (اِخ ) ناحیه ای است از توابع اهواز. و کلمه معرب است . (معجم البلدان ) (مراصدالاطلاع ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<