مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جبال البیرانه


معنی جبال البیرانه

جبال البیرانه . [ ج ِ لُل ْ ن َ ] (اِخ ) از کوهستانهای اندلس که در مقابل مملکت اراغون قرار دارد. (از الحلل السندسیه ج 2 ص 245). و رجوع به نخبةالدهر ص 245 شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جبال البیرانه اینجا را کلیک کنید

هم معنی جبال البیرانه


ترجمه جبال البیرانه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جبال البیرانهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جبال الصغد

جبال الصغد. [ ج ِ لُص ْ ص ُ ] (اِخ ) نام طائفه ایست و گاهی سغد (با سین ) نیز گفته اند این کلمه به این صورت معرب و اصل آن فارسی است . (از المعرب جوالیقی ص 197 ، 217). ظاهراً این معنی صحیح نیست و این کل

معنی جبان

جبان . [ ج َ ] (ع ص )بددل ، مرد باشد یا زن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (دهار) (دستوراللغات ) (ناظم الاطباء). بددل . (مهذب الاسماء). بیدل . (زمخشری ). هاع . (نصاب ). هیدان . (منتهی الارب ). مرغ دل . (ی

معنی جبال البرانس

جبال البرانس . [ ج ِ لُل ْ ب ِ ] (اِخ ) برانس معرب «پیرنه » است و این سلسله کوههایی است که بین فرانسه و اسپانی قرار دارد ودر حقیقت سرحد و مرز دو کشور است و دو سرزمین مزبوررا از هم جدا میسازد. این جب

معنی جبان

جبان . [ ] (اِخ ) نام دهی از دهستان ها از ناحیه ٔ غار از توابع عراق . این ده مشهد امام زاده حسن بن الحسن (ع ) است . (از نزهةالقلوب ج 3 ص 54).

معنی جبال الایبریه

جبال الایبریه . [ ج ِ لُل ْ ری ی َ ] (اِخ ) سلسله کوههایی است در جنوب اندلس . (از الحلل السندسیه ج 1 ص 318).

معنی جبال البارز

جبال البارز. [ ج ِ لُل ْ رِ ] (اِخ ) سلسله کوههایی است که در نزدیکی شهر روذان در نواحی کرمان و بلوچستان قرار دارد. در این کوهها معادن نقره و مس وجود دارد و ساکنان آن کردند و تعداد آنان بیشمار است و در

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: