مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جبال البرانس


معنی جبال البرانس

جبال البرانس . [ ج ِ لُل ْ ب ِ ] (اِخ ) برانس معرب «پیرنه » است و این سلسله کوههایی است که بین فرانسه و اسپانی قرار دارد ودر حقیقت سرحد و مرز دو کشور است و دو سرزمین مزبوررا از هم جدا میسازد. این جبال از بحر متوسط در سرزمین اسپانی شروع شده و تا دریای آتلانتیک در سرزمین فرانسه امتداد مییابد. عرض این جبال از مغرب 30 و 43 و از مشرق 20 و 43 است و بنابر این از طرف شمال غربی بطرف جنوب شرقی متمایل است . (از الحلل السندسیه ج 2 ص 108). و رجوع به نخبةالدهر. و رجوع به پیرنه شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جبال البرانس اینجا را کلیک کنید

هم معنی جبال البرانس


ترجمه جبال البرانس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جبال البرانس


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: