مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جای پردخت


معنی جای پردخت

جای پردخت . [ ی ِ پ َ دَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جای پرداخت : بشیرین سخن گوش بگشایمش همانجای پردخت فرمایمش . (گرشاسب نامه ). رجوع به جای پرداختن شود.

معنی جای پردخت- ترجمه جای پردخت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جای پردخت اینجا را کلیک کنید

هم معنی جای پردخت


ترجمه جای پردخت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جای پردختمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جای خود به کسی...

جای خود به کسی سپردن . [ ی ِ خوَدْ / خُدْ ب ِ ک َ س ِ پ ُ دَ ] (مص مرکب ) کسی را قائمقام خود کردن : سپرد جا بتو هر کس ز بزم بیرون رفت توئی بجای همه هیچ کس بجای تو نیست . میرزا صائب (از بهار عجم ) (

معنی جای بستن

جای بستن . [ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) ترتیب دادن مکان . (ارمغان آصفی از بهار عجم ). جای دادن . جای معین کردن : به تخت جم نمی گنجید ذات قهرمان حق بعزت خانه ٔ عرش مجیدش جایگاه بستند. فغانی شیرازی (از ارم

معنی جای خویش واکرد...

جای خویش واکردن . [ ی ِ خوی / خی ک َ دَ ] (مص مرکب ) جای برای خویشتن پیدا کردن . جای خود را یافتن . در تداول بمعنی برای خود موقعیتی بدست آوردن است : گر دل از سنگست نبود مانع جولان عشق نام جای خویش آ

معنی جای خالی بودن

جای خالی بودن . [ دَ ] (مص مرکب ) در جای خود نبودن . سر جای نبودن : در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو عالم پُر است از تو و خالیست جای تو. صائب .

معنی جای بر کسی تنگ...

جای بر کسی تنگ گرفتن . [ ب َ ک َ ت َ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) بتنگ گرفتن او را از روی غلبه . مقابل جای واکردن . (بهار عجم ).

معنی جای خالی کردن

جای خالی کردن . [ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بیرون رفتن از جای . فرار کردن : وگر جای خالی کنیم از نبرد ز گیتی برآرند یکباره گرد. نظامی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: