مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جامع عطارین


معنی جامع عطارین

جامع عطارین . [ م ِ ع ِ ع َطْ طا] (اِخ ) از قدیمترین مساجد اسکندریه و در سوق العطارین واقع و به جامع الجیوشی معروف است . (از تاریخ المساجد الاثریه ص 65 - 66). و رجوع به جامع جیوشی شود.

معنی جامع عطارین- ترجمه جامع عطارین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جامع عطارین اینجا را کلیک کنید

هم معنی جامع عطارین


ترجمه جامع عطارین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جامع عطارینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جامع طوس

جامع طوس . [ م ِ ع ِ ] (اِخ ) مسجدی است در طوس . این جامع را حسن بن علی بن اسحاق ملقب به نظام الملک وزیر آلب ارسلان و ملکشاه سلجوقی بنا کرده است . (از مرآت البلدان ج 4 ص 109).

معنی جامع گلپایگان

جامع گلپایگان . [ م ِ ع ِ گ ُ ی ِ ] (اِخ ) مسجد عالی و قدیمی است که تاریخ بنا و بانی آن معلوم نیست و از قراین چنین برمی آید که هشتصد سال قبل ساخته شده است . گنبد رفیع و ایوان منیعی داشته که ایوان خراب

معنی جامع عراق

جامع عراق . [ م ِ ع ِ ع ِ / ع َ ] (اِخ ) سلطان آباد عراق را که مشهور به شهرنو میباشد سپهدار بنا کرده و مقارن ساختن شهر مسجدی در ارک بنا کرده و مسجدی دیگر ساخت که به اسم آخوند ملامحمد علی معروف است و ت

معنی جامع قوصون

جامع قوصون . [ م ِ ع ِ ] (اِخ ) مسجدی است در شارع محمد علی [ به مصر ]. این مسجد را سیف الدین قوصون یکی از امراء ناصری که داماد محمدبن قلاوون ناصر نیز بود بنا کرد. محل این مسجد خانه ٔ امیر جمال الدین ق

معنی جامع قاهره

جامع قاهره . [ م ِ ع ِ هَِ رَ ] (اِخ ) همان جامع ازهر است . رجوع به ازهر و جامع ازهر شود.

معنی جامع قزوین

جامع قزوین . [ م ِ ع ِ ق َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان آرد: این جامع به امام شافعی منسوب بوده و صحن بزرگ آن را چند تن ساخته که هر قسمت آن به اسم بانی موسوم است . صحن کوچک که طرف شرق مقصوره است از بناه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: