مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جازی


معنی جازی

جازی . (ص نسبی )منسوب به جاز. صاحب الانساب آرد: نسبتی است به شهری که آن را یزد نامند و از کوره های اصطخر باشد و شاید این نسبت به جاب برخلاف قیاس بود. (الانساب سمعانی ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جازی اینجا را کلیک کنید

هم معنی جازی

سایت : 1 سکوی پرتاب موشک 2 محل استقرار رادار 3 کارگاه ساختمانی 4 کارخانه 5 مرکز مجازی در اینترنت
صوری: ظاهری، مجازی
حقیقی : 1 باطنی و ظاهری 2 معنوی 3 درست، صحیح و نادرست، غلط 4 اصلی و بدلی 5 واقعی و مجازی 6 راستین، واقعی و غیرواقعی
کنایی: استعاری، اشاری، مجازی
مجازی : 1 استعاری، صوری، کنایی 2 ازروی مجاز، مجاز4 مربوط به مجاز


ترجمه جازی

غیر مجازی: impermissibility
معنی مجازی: torpe
مجازی: figurative
آفتاب مجازی: mean sun
مجازی: allegorical


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جازی

سخن جبران خلیل جبران: فرزندانتان از آنِ شما نیستند! آنها پسران و دخترانی هستند كه از خودشیفتگی زندگی، جان گرفته اند. آنها به وسیله ی شما و نه از شما شكل می گیرند، گرچه در كنار شما آسوده اند اما در تملك شما نیستند. شما مجازید كه عشق خود را به ایشان هدیه كنید، نه افكارتان را، كه آنها خود متفكرند.
سخن جبران خلیل جبران: فرزندانتان از آنِ شما نیستند! آنها پسران و دخترانی هستند كه از خودشیفتگی زندگی، جان گرفته اند. آنها به وسیله ی شما و نه از شما شكل می گیرند، گرچه در كنار شما آسوده اند اما در تملك شما نیستند. شما مجازید كه عشق خود را به ایشان هدیه كنید، نه افكارتان را، كه آنها خود متفكرند.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جازم شدن

جازم شدن . [ زِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) دل بر کاری نهادن . یکدل شدن بر کاری . قاطع بودن بر کاری . - جازم شدن بر ؛ دل نهادن بر. یکدل شدن بر.

معنی جاست

جاست . (اِخ ) از رساتیق قم و شامل 12 دیه است . (از تاریخ قم ص 58). و رجوع به تاریخ قم ص 119 و 120 شود.

معنی جاسان

جاسان . (اِخ ) نام قسمتی از مصر قدیم که بنی اسرائیل در آنجا ساکن بودند. (قاموس الاعلام ترکی ).

معنی جاستان

جاستان . (اِخ ) نام موضعی از توابع اسفزار است . حمداﷲ مستوفی در نزهة القلوب خاستان ضبط کرده و در ذیل همان کتاب چ لیدن بصور جاستان ، حاس ، حاسن ، آمده است . (نزهة القلوب ج 3 ص 178).

معنی جازیة

جازیة. [ ی َ ] (ع اِ) پاداش . (منتهی الارب ).

معنی جازمیة

جازمیة. [ زِ می ی َ ] (اِخ ) فرقه ای است از متکلمین . عبدالکریم شهرستانی چنین آرد: جازمیه اصحاب جازم بن علی میباشند و ایشان بر قول شعیب اند که خدا را خالق اعمال عباد داند. و نیز قائل به «موافاة» باش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: