مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جارس


معنی جارس

جارس . [ رِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از جَرس . رجوع به جرس شود.

معنی جارس- ترجمه جارس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جارس اینجا را کلیک کنید

هم معنی جارس

مجاری : 1 آبراه‌ها، جوی‌ها 2 راه‌ها 3 شیوه‌ها، روش‌ها 4 مجارستانی


ترجمه جارس

هنجارسازی: normalization
مجارستانی: Hungarian
مجارستان: hungary


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جارسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جارزة

جارزة. [ رِ زَ ] (ع ص ) ارض جارزة؛ زمین خشک و درشت که ریگ فراگرفته باشد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). || زمین هموار. (منتهی الارب ). ج ، جَوارِز. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

معنی جارست

جارست . [ رَ ] (اِخ ) نام جد بکادبن محمد جارستی است . (الانساب سمعانی ). رجوع به الانساب سمعانی شود.

معنی جارستی

جارستی . [ رَ ] (اِخ ) محمدبن جارست مقری که بنام جد خویش منسوب است . (الانساب سمعانی ).

معنی جارم

جارم . [ رِ ] (اِخ ) شیخ علی . او راست : کتاب علم النفس و آثاره فی التربیة و التعلیم ، که آن را با کمک مصطفی امین افندی تألیف کرده است و بسال 1333 هَ .ق . در مطبعه ٔ معارف بطبع رسید. (معجم المطبوعات

معنی جارختی

جارختی . [ رَ ] (اِ مرکب ) چوب رختی .

معنی جارفت

جارفت . [ رُ ] (اِخ ) جیرفت . رجوع به جیرفت شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: