مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ژنز


معنی ژنز

ژنز. [ ژُ ] (اِخ ) جُنز. ژان پل . نام ملاح و دریاداری از مردم اکس . مولد کیرک بان بسال 1747 و وفات در پاریس بسال 1792 م . وی در جنگ استقلال امریکا سمت امیرالبحری سفاین آن کشور را داشت .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ژنز اینجا را کلیک کنید

هم معنی ژنز


ترجمه ژنز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ژنز



مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ژنرال گاردان

ژنرال گاردان . [ ژِ ن ِ ] (اِخ ) رجوع به گاردان شود.

معنی ژنگا

ژنگا. [ ژُ ] (اِ) سُم شکافته ٔ آهو و گاو و امثال آن . (آنندراج از انجمن آرا) .

معنی ژنکپینگ

ژنکپینگ . [ ژُ ک ُ ] (اِخ ) نام شهری در سوئد بر کنار وِتِر، دارای 30000 تن سکنه . آنجا مرکز کارخانه های کبریت سازی است .

معنی ژنرال قنسول

ژنرال قنسول . [ ژِ ن ِ ق ُ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) یا ژنرال کنسول . سرکنسول و کارپرداز اول . آنکه تعهد امور ابناء کشور خویش را در مملکت بیگانه کند.

معنی ژنده فروش

ژنده فروش . [ ژَ / ژِ دَ / دِ ف ُ ] (نف مرکب ) کهنه فروش . نجّاد. (زمخشری ).

معنی ژنرال

ژنرال . [ ژِ ن ِ ] (فرانسوی ، اِ) یکی از درجات نظامی . سرتیپ .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: