مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ژرژی


معنی ژرژی

ژرژی . [ ژُ ] (اِخ ) (تلفظ انگلیسی : جُرجیا) نام یکی از کشورهای ممالک متحده ٔامریکا دارای 2900000 تن سکنه . کرسی آن آتلانتاست .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ژرژی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ژرژی


ترجمه ژرژی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ژرژیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ژرژتون

ژرژتون . [ ژُ ت َ ] (اِخ ) جرج تون . نام شهری به اتازونی (در کنتوکی ) کرسی ناحیه ٔ اسکوت ، دارای 3570 تن سکنه .

معنی ژرف

ژرف . [ ژَ ] (ص )عمیق است مطلقاً خواه دریا باشد و خواه چاه و خواه رودخانه و حوض و امثال آن . (برهان ). دورتک . دوراندرون . نُغُل . (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ). گود. بعیدةالقعر. قعیر. چال . دور. (ف

معنی ژرسن

ژرسن . [ ژِ س ُ ] (اِخ ) ژان شارلیه . نام عالم کلامی فرانسوی . مولد در قریه ٔ ژرسن شامپانی بسال 1362 و وفات در لیون بسال 1428 م . او را ژان دُژرسن نیز گویند.

معنی ژرژ لوموان

ژرژ لوموان . [ ژُ ل ُ ](اِخ ) غالباً او را ژرژ هامارتل یا پِشُر گفته اند. نام مورخ بیزانسی در قرن نهم میلادی . وی در اواخر سلطنت میشل سوم (842-867 م .) میزیست . او را تاریخی عمومی است واز خلقت ج

معنی ژرف اندیش

ژرف اندیش . [ ژَ اَ ] (نف مرکب )نعت فاعلی از ژرف اندیشیدن . متعمق . دقیق . ژرف بین .

معنی ژرف اندیشی

ژرف اندیشی . [ ژَ اَ ] (حامص مرکب ) تعمق . دقت . غوررسی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<