مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ژرف نگاه


معنی ژرف نگاه

ژرف نگاه . [ ژَ ن ِ ] (ص مرکب ) باریک بین . (آنندراج ). غوررس . نظرعمیق کننده . ژرف بین . به تعمق نگرنده . ژرف نگر.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ژرف نگاه اینجا را کلیک کنید

هم معنی ژرف نگاه


ترجمه ژرف نگاه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ژرف نگاهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ژرف نگری

ژرف نگری . [ ژَ ن ِ گ َ ] (حامص مرکب ) تعمق . باریک بینی . ژرف بینی . ژرف اندیشی . غوررسی .

معنی ژرفنای

ژرفنای . [ ژَ ] (اِ مرکب ) ژرفنا. رجوع به ژرفنا شود.

معنی ژرم امیلیانی

ژرم امیلیانی . [ ژِ رُ اِ ] (اِخ ) (قدیس ) از قدّیسان مسیحی . مولد در حدود سال 1481 و وفات بسال 1537 م . ذکران وی بیستم ژوئیه است .

معنی ژرم

ژرم . [ ژِ رُ ] (اِخ ) ژان لئون . نام نقاش و پیکرساز فرانسوی . مولد بسال 1824 در وسول و وفات در پاریس بسال 1904 م .

معنی ژرفنا

ژرفنا. [ ژَ] (اِ مرکب ) ژرفنای . ژرفا. ژرفای . ژرفی . جای ژرف .

معنی ژرف اندیش

ژرف اندیش . [ ژَ اَ ] (نف مرکب )نعت فاعلی از ژرف اندیشیدن . متعمق . دقیق . ژرف بین .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<