مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ژرف بینی


معنی ژرف بینی

ژرف بینی . [ ژَ] (حامص مرکب ) تعمق . باریک بینی . غوررسی . ژرف اندیشی .ژرف دررفتن در چیزی . تعمق کردن و غوررسی در امری .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ژرف بینی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ژرف بینی


ترجمه ژرف بینی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ژرف بینیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ژرفنا

ژرفنا. [ ژَ] (اِ مرکب ) ژرفنای . ژرفا. ژرفای . ژرفی . جای ژرف .

معنی ژرف بین

ژرف بین . [ ژَ ] (نف مرکب ) متعمق . باریک بین . غوررس . عمیق . نافذالنظر. تیزچشم . تیزبین . ژرف اندیش . ژرف نگاه . ژرف نگر : چه بیند بدین اندرون ژرف بین چه گوئی تو ای فیلسوف اندر این . ابوشکور. یک

معنی ژرف نگر

ژرف نگر. [ ژَ ن ِ گ َ ] (نف مرکب ) متعمق . باریک بین : مجرب ، ژرف نگر؛ رازدار. (التفهیم ).

معنی ژرفنای

ژرفنای . [ ژَ ] (اِ مرکب ) ژرفنا. رجوع به ژرفنا شود.

معنی ژرف

ژرف . [ ژَ ] (ص )عمیق است مطلقاً خواه دریا باشد و خواه چاه و خواه رودخانه و حوض و امثال آن . (برهان ). دورتک . دوراندرون . نُغُل . (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ). گود. بعیدةالقعر. قعیر. چال . دور. (ف

معنی ژرف یاب

ژرف یاب . [ ژَ ] (نف مرکب ) آنکه اندازه گیرد عمق چیزی را. || متعمق . دقیق .دقیق النظر. باریک بین . با فراست و بصیر : چراغ جهان یوسف ژرف یاب شتابید هم در زمان سوی آب . شمسی (یوسف و زلیخا). چنین داد

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<